Consilierii locali au aprobat marţi, 31 mai, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2017-2018. Conform memoriului care a stat la baza hotărârii de consiliu, Societatea Compania de Transport Public Iaşi şi-a fundamentat veniturile ținând cont de nivelul estimat al cererii pentru anul 2016, iar cheltuielile au fost stabilite în funcţie de planul de transport, numărul de mijloace de transport necesar pentru acoperirea tuturor traseelor, volumul cheltuielilor materiale, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, precum şi de nivelul estimat al indicelui de creștere al prețurilor pe anul 2016. Ca urmare, rezultatul brut estimat pentru anul 2016 (perioada iunie – decembrie 2016) arată un profit în valoare de 141.000 lei, în urma preconizării unor venituri totale în sumă de 55.496.000 lei şi a unor cheltuieli totale de 55.355.000 lei. De asemenea, Societatea Compania de Transport Public S.A. Iaşi estimează pentru anii 2017 şi 2018 venituri de 97.514.000 de lei, respectiv 99.757.000 de lei. Propunerile de buget pentru anii 2017-2018 s-au întocmit pe baza indicatorilor de creștere a prețurilor de consum pentru anii 2017 (2,5%) şi 2018 (2,3%), estimaţi  de Comisia Națională de Prognoză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *