cristian adomnitei forum economicÎn cadrul Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), dl. Cristian ADOMNŢEI, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, a fost reales reprezentant al României în Comitetul Regiunilor (CoR). Adunarea Generală a UNCJR a avut loc astăzi, 12 ianuarie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, delegaţia României fiind formată din alţi 5 preşedinţi de Consilii Judeţene din România. Domnia sa va activa în grupul Partidului Popular European din cadrul CoR.

Dl. Cristian ADOMNIŢEI a fost ales membru în delegaţia României la CoR în septembrie 2012. În această calitate, domnia sa a organizat o serie de evenimente unde s-au dezbătut teme de interes major pentru Judeţul Iaşi.

Printre acestea se numără:

– Primul seminar al Comisiei pentru cetăţenie, guvernanţă, afaceri externe şi instituţionale (CIVEX) din cadrul Comitetului Regiunilor din România organizat la Iaşi. Evenimentul a avut loc în data de 16 mai 2013 şi a avut ca temă „Cooperarea transfrontalieră la granița de est a Uniunii Europene”, la acesta participând o bună parte din elita politico-administrativă a CoR;

– Organizarea seminarului Alianţei Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa (ALDE) cu tema „Absorbţia fondurilor europene – oportunităţi şi piedici” (16 mai 2013), unde au participat liderii grupului ALDE din CoR;

– Seminarul Extern al Comisiei pentru politica de coeziune teritorială (COTER) din cadrul Comitetului Regiunilor cu tema „Interconectarea regiunilor europene: perspectiva teritorială” (18 septembrie 2014), unde s-au discutat modalităţi de finanţare ale autostrăzii Moldova – Transilvania;

– Participarea şi organizarea unui Seminar/Workshop în cadrul Open Days 2014, eveniment organizat de Comitetul Regiunilor la Bruxelles (6 – 9 octombrie 2014), Iaşul fiind inclus în seria de evenimente ale calendarului Săptămânii Europene a Orașelor și Regiunilor.

Totodată, la nivel european, prin activitatea susţinută a domnului Preşedinte Cristian ADOMNIŢEI în cadrul Comitetului Regiunilor, ca membru titular, în special în cadrul COTER,  dar şi prin activitatea în cadrul Adunării Regiunilor Europei şi în cadrul conferinţei  Aeroporturilor Regionale, a contribuit cu propuneri şi amendamente la legislaţia europeană în domeniul transporturilor, în special la cea privind subvenţionarea aeroporturilor regionale şi a operatorilor aerieni de pe aceste aeroporturi.

Comitetul Regiunilor (CoR) este un organism consultativ care reprezintă autorităţile locale şi regionale din Uniunea Europeană. Rolul Comitetului Regiunilor este de a face cunoscute punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaţia UE. În acest sens, Comitetul emite rapoarte („avize”) pe marginea propunerilor Comisiei. Comisia, Consiliul şi Parlamentul trebuie să consulte Comitetul Regiunilor înainte de luarea unor decizii în domenii care privesc administraţia locală şi regională (de ex. ocuparea forţei de muncă, mediul, educaţia, sănătatea publică). 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, Consiliile Judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *