Primăria Municipiului Iaşi organizează în data de 14.04.2016, ora 14.00, la sediul D.A.P.P.P. din Şos. Naţională nr.43, et.6, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui număr de 6 locuri de parcare cu nr. 1, 2, 12, 15, 16 şi 17, situate în Aleea Rozelor nr.16. Imobilele cu drept de participare la licitaţie sunt blocurile A6, A7, R3 şi K2, data limită de depunere a dosarelor fiind 13.04.2016, ora 13.00. De asemenea, pe 13.04.2016, ora 14.00, va avea  licitaţia publică cu strigare pentru închirierea a 2 locuri de parcare cu nr.1 şi 11, situate în Bv. Alexandru cel Bun nr. 24. La licitaţie pot participa locatarii imobilelor D4, D5, H6, H7 şi H8, dosarele putând fi depuse până pe 12.04.2016, ora 13.00. Alte 28 de locuri de parcare, cu numere de la 1 la 28, situate în Piaţa Unirii nr. 2, vor fi scoase la licitaţie pe 18.04.2016, ora 14.00. Drept de participare la licitatie vor avea imobilul Bl. 2, dar şi societăţi cu sedii în imobilelel situate pe o rază de 30 metri de parcare. Data limită de depunere a dosarelor este 15.04.2016, ora 13.00. Toate licitaţiile vor avea loc la sediul D.A.P.P.P, Şos. Naţională nr. 43, et. 6. Documentele necesare pentru participarea la licitaţii sunt: copie BI/CI(domiciliul stabil/flotant în imobilele cu drept de participare), copie certificat de înregistrare (pentru firme), copie act proprietate/închiriere locuinţă, copie acte proprietate autoturism (carte identitate maşină, certificat înmatriculare) /drept de folosinţă, dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale prin prezentarea certificatului de atestare fiscală (eliberat de Direcţia Finanţelor Publice Locale Iaşi – Primăria Iaşi), chitanţe taxe participare licitaţie: 65 lei plătiţi la casieria DAPPP, cerere tip înscriere la licitaţie (DAPPP), dosar de încopciat. Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine de la D.A.P.P.P. Şos. Naţională, nr.43, et.4, cam.15, telefon 0232/264246-int.43.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *